News

Check out market updates

Is er een oplossing voor het woningtekort?

Is er een oplossing voor het woningtekort? De economie in Nederland zit in de lift. Dit is echter nog niet terug te zien op de woningmarkt. Het heeft volgens NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) alles te maken met het huidige gebrek aan huizen, vakmensen en grond. Afgelopen jaar zijn er 10% meer nieuwbouwwoningen verkocht dan het jaar daarvoor. Maar aan de andere kant zijn er minder gunstige bewegingen in de markt. De woningprijzen en de bouw- en grondkosten stijgen enorm. Starters komen op de woningmarkt niet aan bod. Zij kunnen minder makkelijk lenen en de woningen zijn flink duurder geworden. Doorstromers hebben het daarentegen gemakkelijker en profiteren vooral sterk van de lage rente. Met lange rijen kooplustigen tot gevolg. De branchevereniging echter heeft een oplossing bedacht; het aanwijzen van slechts 1á 2% van de buitengebieden voor woningbouw al voldoende is om het woningtekort voor de komende decennia op te lossen. NVB geeft aan uit ervaring te weten dat een sterke huizenmarkt belangrijk is voor een sterke economie en vice versa. Bron: vastgoedactueel.