News

Check out market updates

Wat verandert er op de woonmarkt in 2017?

De huizenmarkt draait op volle toeren: de rente is historisch laag en de economie trekt aan. Veel consumenten proberen dan ook hun slag te slaan, of het nu om het kopen van een huis gaat of bijvoorbeeld het oversluiten van de hypotheek. Wat verandert er in 2017 voor (toekomstige) huiseigenaren?

1) Het maximale leenbedrag gaat omlaag

In 2017 mag nog 101% van de marktwaarde van de woning worden geleend. Dit houdt in dat naast de koopsom voor het huis nog maar 1% extra kan worden geleend voor bijkomende kosten, zoals die van de notaris, de makelaar en overdrachtsbelasting.

2) Partnerinkomen

Het inkomen van de partner mag vanaf 2017 voor 60% worden meegeteld bij de hypotheekaanvraag. Nu is dat nog 50%.

3) Beperking hypotheekrente-aftrek

De hypotheekrente-aftrek gaat per 1 januari 2017 weer iets verder omlaag, en wel naar 50%. Deze beperking gaat overigens alleen op voor huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Volgend jaar geldt deze regel voor consumenten die een bruto jaarinkomen van boven de €67.072.

4) Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens wordt vanaf 1 januari aanstaande weer gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs, net zoals voor 2009 het geval was. Om de huizenmarkt een duw in de rug te geven, werd de kostengrens in 2009 tijdelijk verhoogd tot €350.000. Daarna werd de NHG-grens weer stapje voor stapje afgebouwd. Dit jaar ligt de grens op €245.000.

5) Nieuwe starterslening

De starterslening, waarbij in de eerste 3 jaar geen hypotheek hoeft te worden afgelost, wordt aangepast. Er komt nu een combinatielening: een hypotheek en een extra lening. Uit die extra lening wordt de verplichte aflossing betaald.

Aanvragen die voor 1 oktober binnenkomen en voor 1 januari aanstaande passeren, vallen echter nog onder de oude regeling.

6) Schenkingsvrijstelling weer naar €100.000

De eenmalige schenkingsvrijstelling stijgt van €53.016 naar €100.000 en mag in een periode van drie jaar tijd worden gegeven. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld en moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Er hoeft overigens geen sprake te zijn van een ouder-kindrelatie.

Wie in 2015 of in 2016 al een schenking deed, kan deze verhogen met maximaal €46.984 tot €100.000.

7) Funderingsfonds

Het herstellen van de fundering is vaak een dure aangelegenheid. Om huiseigenaren hierbij te helpen, komt er een funderingsfonds dat leningen verstrekt.

8) Vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

Dit jaar is het zo geregeld dat eigenaren van rijksmonumenten 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost kunnen opvoeren bij de belastingaangifte. Deze aftrekpost vervalt in 2017. Wie in 2016 al afspraken over onderhoud heeft gemaakt, kan in aanmerking komen voor een overgangsregeling.

9) Nul op de meter woning

Wie en nul op de meter woning koopt, mag in 2017 een bedrag van €25.000 optellen bij de maximale hypotheek die op basis van het inkomen kan worden gekregen. Dat is €2000 minder dan dit jaar.

bron: http://m.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/article/26683464/wat-verandert-er-op-de-woonmarkt-in-2017